รายละเอียดข่าว

ขับเคลื่อนสู่อนาคตใหม่ทางการศึกษากับหลักสูตร ปวส. BMW SERVICE APPRENTICE PROGRAM
Created by bocadmin on 2/14/2013 9:24:12 AM

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.หลักสูตร BMW Service Apprentice Program ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครprint
rating
  Comments