รายละเอียดข่าว

พิธีลงนามความร่วมมมือระหว่าง สอศ. กับ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด
Created by bocadmin on 2/15/2013 11:10:12 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นายภูมพิชญ์ วโรดมนุจิรานนท์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานลงนามร่วมกับนายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ร้านโอ ปอง แปง สาขาเดอะวิส โรงแรมเดวิส ชั้น 1 สุขุมวิท ซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด ณ ร้านโอ ปอง แปง สาขาเดอะวิส โรงแรมเดวิส ชั้น 1 สุขุมวิท ซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีนายภูมพิชญ์ วโรดมนุจิรานนท์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานลงนามร่วมกับนายภัทรพล สิริเสาวภาคย์กุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทโกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด นายธนพล ธรรพสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด และนายภาคิน เพ็ญภาคกุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทโกลเด้น สกู๊ป จำกัด เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยนำร่องใน 10 สถาบันสังกัด สอศ.

print
rating
  Comments