รายละเอียดข่าว

ขยายเวลาการส่งโครงการ "พันธุ์ R ท้าสู้ Flood" ถึง 30 เมษายน 2556
Created by bocadmin on 4/17/2013 10:47:17 AM


สำนักความร่วมมือได้ดำเนินการขยายเวลาในการส่งโครงการ พันธุ์ R ท้าสู้ Flood ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 นี้ ทาง E-mail : boc2vec@gmail.com และจะประกาศผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ทาง www.vec.go.th และ www.mfa.go.th

print
rating
  Comments