รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย
Created by bocadmin on 5/22/2013 3:22:52 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท ยู บี เอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานอินเตอร์แมค 2013 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม และบริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด จัดดำเนินการแข่งขันฝีมือแรงงงานช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย


พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท ยู บี เอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานอินเตอร์แมค 2013 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม และบริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด จัดดำเนินการแข่งขันฝีมือแรงงงานช่างเชื่อมแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกช่างเชื่อมสาขาต่างๆ ที่มีทักษะฝีมือการเชื่อมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Grand Hall GH203 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

อาคม/ภาพ : จิตติมา/ข่าวprint
rating
  Comments