รายละเอียดข่าว

งานวัน CSR DAY กฟผ.2556 และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการชีววิถ๊ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Created by bocadmin on 5/23/2013 4:08:04 PM

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี 


เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ัจัดงานวัน CSR DAY กฟผ.ประจำปี 2556 "ร่วมทำดี 44 ปี กฟผ. จะรักและดูแลกันตลอดไป" และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจากการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการชีววิถีฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและการจำหน่ายสินค้าชุมชน รวมทั้งการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชีววิถีฯ แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 


จิตติมา / ข่าว : อาคม / ภาพ

print
rating
  Comments