รายละเอียดข่าว

สอศ.ร่วมกับฮอนด้าจัดอบรมครูหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ปี 3
Created by bocadmin on 6/20/2013 3:20:28 PM

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการอบรมโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ปี 3 One Dealer One School  ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด


เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการอบรมโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม ปี 3 One Dealer One School  ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งคุณสุชาิติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหารบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ คุณอารักษ์ พรประภา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอด 3 ด้านคือ

1. กิจกรรมทางด้าน Zero Accident

2. กิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีฮอนด้า

3. กิจกรรมแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยของคณะครู และการฝึกอบรมเทคโนโลยีฮอนด้าเพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป


อาคม : ภาพ / จิตติมา : ข่าว


print
rating
  Comments