รายละเอียดข่าว

สอศ.ลงนามกับ SIEMENS ผลิตช่างซ่อมบำรุุงรักษารถไฟฟ้าความเร็วสูง
Created by bocadmin on 6/21/2013 4:43:20 PM

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2556 ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ นายเขตรัฐ อุปโยคิน รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนต์ จำกัด


เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2556 ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ นายเขตรัฐ อุปโยคิน รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนต์ จำกัด เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการเใช้เทคโนโลยีด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการรองรับการซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต


ภาพ : อาคม / ข่าว : จิตติมา

print
rating
  Comments