รายละเอียดข่าว

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 16
Created by bocadmin on 6/28/2013 10:59:06 AM


การประชุมเตรียมจัดกิจกรรม "ฮอนด้า...ประหยัดเชื้อเพลิง" ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จิตติมา : ข่าว / อาคม : ภาพ

print
rating
  Comments