รายละเอียดข่าว

ประชุมประธานบอร์ดกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bocadmin on 6/28/2013 11:39:38 AM


การประชุมประธานบอร์ดกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบและแผนการเข้าพบผู้บริหารของภาคเอกชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จิตติมา : ข่าว / อาคม : ภาพ

print
rating
  Comments