รายละเอียดข่าว

แจ้งผลการประกวด China World Fashion Design Contest 2013 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
Created by bocadmin on 7/5/2013 3:49:04 PM


     ตามที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้่าไชน่าเวิลด์ วังบูรพา ร่วมกับ สำนักงานคณะำกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวด China World Fashion Design Contest 2013 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ วังบูรพา และวิทยาลัยได้ส่งผลงานการออกแบบแฟชั่นของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดฯ นั้น

     สำนักความร่วมมือ ขอแจ้งผลการคัดเลือกประเภทประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยไม่เรียงลำดับคะแนน รายละเีอี่ยดตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง


print
rating
  Comments