รายละเอียดข่าว

งานมุทิตาจิต สำนักความร่วมมือ 2556
Created by bocadmin on 10/14/2013 11:17:19 AMเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สำนักความร่วมมือ จัดงานมุทิตาจิตให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ของสำนักความร่วมมือ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสำราญ แสงเดช นางปริศนา อมรศิรินนท และนายเลี่ยม บำรุงบุญ ณ ห้องทับทิม โรงแรมรอยัล (รัตนโกสินทร์) กรุงเทพมหานคร


อาคม : ภาพ / จิตติมา : ข่าว

print
rating
  Comments