รายละเอียดข่าว

สำนักความร่วมมือจัดสัมมนาร่วมกับ BIBB.
Created by bocadmin on 10/15/2013 10:02:13 AM


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำนักความร่วมมือร่วมกับ The Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) และสมาคมไดแด็คต้า แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดสัมมนาทางวิชาการ Worddidac Asia 2013 ในหัวข้อ " Importance of work-based training along national standards : experiences from Germany and Thailand " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


อาคม : ภาพ / จิตติมา : ข่าว
10 ตุลาคม 2556print
rating
  Comments