รายละเอียดข่าว

สำนักความร่วมมือร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดปราจีนบุีรี
Created by bocadmin on 10/22/2013 10:46:33 AM

กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556


กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม  นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนายสุบิน แพทย์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดศูนย์บริการ Fix it Center ซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถจักรยานยนต์ จำนวน 300 คัน และจัดหน่วยบริการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด เพื่อเป็นการปลูกฝังความมีจิตรอาสาให้กับนักเรียน นักศึกษาprint
rating
  Comments