รายละเอียดข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ระยะที่ 3
Created by bocadmin on 10/28/2013 4:48:26 PM


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ระยะ 3 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาบุด วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


อาคม : ภาพ / จิตติมา : ข่าว

print
rating
  Comments