รายละเอียดข่าว

พิธีมอบบัตรกำนัล (Voucher) ใ้ห้แก่สถาบันอาชีวศึกษา
Created by bocadmin on 11/1/2013 4:05:39 PM


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนต์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบบัตรกำนัล Voucher เครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนใก้แก่สถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 90 แห่ง  โดยนางสมหญิง คุณานพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ และนางชไมพร  ตุ้มพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบัตรกำนัล

ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวที่สถานศึกษาได้รับนั้น สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการป้องกันปัญหาสารทำความเย็นปนเปื้อนในการซ่อมบำรุง และลดปัญหาการใช้สารทำความเย็นปลอมปนที่นำเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย และช่วยเสริมให้เกิดผลต่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนอย่างยั่งยืน


อาคม : ภาพ / จิตติมา : ข่าว

print
rating
  Comments