รายละเอียดข่าว

สม.จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนกำปงเฌอเตียล
Created by bocadmin on 11/12/2013 2:23:42 PM


เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556  นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และการจัดทำข้อสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

print
rating
  Comments