รายละเอียดข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival"
Created by bocadmin on 12/13/2013 11:24:54 AM


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สำนักความร่วมมือได้เรียนเชิญสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม "สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival" ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


ภาพ : อาคม / ข่าว : จิตติมา

print
rating
  Comments