รายละเอียดข่าว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมงาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"
Created by bocadmin on 8/11/2014 9:59:34 AM


ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สถานศึกษา ร่วมกิจกรรมงาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดงาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระกรวงศึกษาธิการ โดยจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้า การสาธิตงานฝีมือ การแสดงบนเวทีจากนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา การแสดงวงดนตรี แฟชั่นโชว์ การประกวดการประกอบอาหารจากข้าวกล้อง การประกวดอาหารปิ่นโตฯ และอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น. ของทุกวัน

จึงขอเชิญชวน ครู นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดงานและร่วมกิจกรรมในงาน


ขอขอบคุณในความร่วมมือ

สำนักความร่วมมือ

print
rating
  Comments