รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านรอบแรกโครงการ "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน"
Created by bocadmin on 10/7/2014 4:43:02 PM


ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านรอบแรกการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน"  แบ่งตามประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 ธุรกิจบริการ คหกรรม ศิลปกรรม

โครงการหนังสือผ้า KIDS คิด - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไทยดินปั้นตามรอยวิถีพอเพียงของพ่อ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูรสบ๊วย - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม

โครงการเครื่องฟักไข่จากบอดี้ ตู้แช่เก่าเหลือใช้ - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาความรู้และอาชีพสู่ชุมชน "เครื่องฝานต้นโสนหางไก่" - วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

โครงการต่อยอดนวัฒกรรมสู่ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภทที่ 3 เกษตรกรรม

โครงการพัฒนานวัฒกรรมปุ๋ยกระบอกสู่เกษตรนาบัวอย่างยั่งยืน - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ EM - วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพะโคะ

โครงการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี


ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557

สำนักความร่วมมือprint
rating
  Comments