รายละเอียดข่าว

อาชีวะอาสา ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
Created by bocadmin on 2/24/2015 9:12:55 AM

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของอาชีวอาสาภายใต้โครงการ fix it center


อาชีวะอาสา ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                  กิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments