รายละเอียดข่าว

การดาวน์โหลด "ป้ายผู้สนับสนุนน้ำมันเครื่อง
Created by bocadmin on 4/3/2015 2:46:16 PM


     ตามที่ สำนักความร่วมมือ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0602/117 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา 250 ศูนย์ พร้อมด้วยไฟล์ป้ายผู้สนับสนุน นั้น เนื่องจากไฟล์ป้ายผู้สนับสนุนมีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง จึงเกิดปัญหาในการดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อความสะดวกของสถานศึกษา สำนักความร่วมมือ ขอความกรุณาให้สถานศึกษาที่ไม่สามารถดาวน์ไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ตามปกติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากข้างล่างนี้ 


print
rating
  Comments