รายละเอียดข่าว

ผลการคัดเลือกรอบแรก โครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน"
Created by bocadmin on 8/26/2015 3:44:24 PM


ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านรอบแรกการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิบิ๊กซีไทย ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ ชั้น ๔ สอศ.

 

ประเภทที่ ๑  ธุรกิจบริการ  คหกรรม  ศิลปกรรม

-          โครงการการตัดเย็บชุดสตรีจากใบยางพารา

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

-          โครงการผ้าทอมือทฤษฎีแห่งการประยุกต์

โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

-          โครงการการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ปักเลื่อมดีไซน์

โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

 

ประเภทที่ ๒ อุตสาหกรรม

-          โครงการปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนำกลับมาให้ใหม่ของกลุ่มอาคารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

-          โครงการเครื่องสลายต้นผักตบชวา

โดยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒

-          โครงการเครื่องมือฉีกพูทุเรียน

โดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภทที่ ๓ เกษตรกรรม

-          โครงการการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร

 

-          โครงการการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน

บูรณาการเลี้ยงมดแดงเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

โดยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

-          โครงการ “Corn flakes the Series

By GABA rice

โดยวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

 

 

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกรอบนี้  ไม่มีการจัดอันดับ

print
rating
  Comments