รายละเอียดข่าว

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา
Created by host on 11/11/2015 2:55:12 PM

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่


ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา print
rating
  Comments