รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดโครงการซ่อมแซมพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้มหาราชันย์
Created by bocadmin on 7/24/2012 2:38:30 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด จัดโครงการซ่อมแซมพัฒนาหมู่บ้านเกษตร


พิธีเปิดโครงการซ่อมแซมพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้มหาราชันย์


    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด จัดโครงการซ่อมแซมพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้มหาราชันย์ 

โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษาเกษตรที่มีสภาพการใช้งานมานานแล้วกว่า 20 ปี ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีและเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษา 

และช่างชุมชนด้านทักษะปูกระเบื้องให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้บ้านพักมีสภาพที่น่าอยู่ น่าอาศัยยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. อยากเข้าศึกษาต่อ

ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ซึ่งมีอยู่ 47 แห่ง ทั่วประเทศ ข่าวความร่วมมือ กลุ่ม 4 (เกษตรกรรมและอาหาร)

print
rating
  Comments