รายละเอียดข่าว

สอศ.ร่วมกับปูนเสือ เปิดการแข่งขัน "เสือ Innovation Awards" ครั้งที่ 6
Created by bocadmin on 7/30/2012 12:08:42 PM

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ  ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "เสือ Innovation Awards" ครั้งที่ 6 ประจำภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  


     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ  ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "เสือ Innovation Awards" ครั้งที่ 6 ประจำภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอำนวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายฉัตรชัย พฤฒิเสถียร         ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

     โดยการจัดการแข่งขัน "เสือ Innovation Awards" เป็นการมุ่งหวังที่จะยกระดับวงการก่อสร้างของประเทศ เป็นการสนับสนุนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต   ซึ่งผลการแข่งขันระดับภาคเหนือเป็นดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  รองฯ อับดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  รองฯ อันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  และรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคน่าน และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
กลุ่มความร่วมมือ 2 (อุตสาหกรรม)

print
rating
  Comments