รายละเอียดข่าว

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมโรงแรมไทย
Created by bocadmin on 8/25/2012 1:36:51 PM

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมโรงแรมไทย


ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมโรงแรมไทยprint
rating
  Comments