รายละเอียดข่าว

เชิญร่วมประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" 2559
Created by bocadmin on 5/16/2016 11:49:00 AM


ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" ประจำปี 2559 โดยส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักความร่วมมือ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office : กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักความร่วมมือ หรือ e-mail : jittamas189@gmail.com ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน : คุณสาธิกา ศุภกีรติโรจน์ โทรศัพท์ 089 680 6777 หรือ คุณจิตมาศ นวลกระจ่าง โทรศัพท์ 087 995 0726 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ข้างล่างนี้


print
rating
  Comments