รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกงาน (บ.วุฒิศักดิ์ คลินิก อิจเตอร์กรุ๊ป จำกัด)
Created by bocadmin on 10/15/2012 1:53:22 PM

ด้วยบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นคลินิกความงามและผิวพรรณที่ได้มาตรฐานในการประกอบการ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาและตรวจรักษาผิวพรรณ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฝึกงานในเรื่องของการทำทรีตเม้นท์ การบริการ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดการรักษา


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกงาน

     ด้วยบริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นคลินิกความงามและผิวพรรณที่ได้มาตรฐานในการประกอบการ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาและตรวจรักษาผิวพรรณ รวมถึงการทำทรีตเม้นท์ และหัตถการอย่างถูกหลักวิชาการ มีสถานประกอบการที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฝึกงานในเรื่องของการทำทรีตเม้นท์ การบริการ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดการรักษา

     สำนักความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกงาน ดังกล่าว ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ติดต่อสมัครโดยตรง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุกฤตา สิทธานุภาพกุล โทรศัพท์ 081-3595-5823 หรือคุณสุรัชทยา นิรัติศัย โทรศัพท์ 083-0968-590 ผู้ประสานงานของบริษัทฯ


 

 

print
rating
  Comments