รายละเอียดข่าว

สอศ.ร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต"
Created by bocadmin on 10/16/2012 1:57:55 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดงาน

 "มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต"


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต"

โดยร่วมออกบูธในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลาน alive park hall ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพ

และผู้ที่กำลังหางานทำได้มีโอกาสพบหารือกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่จะขอรับการสนับสนุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และแผนผังบริเวณงาน ได้ที่นี่


print
rating
  Comments