รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดงาน"สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ"
Created by bocadmin on 12/4/2012 9:50:38 AM

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ"


เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ"

ข่าว/ภาพ สำนักความร่วมมือ

 

print
rating
  Comments