รายละเอียดข่าว

การแข่งขันทักษะฝีมือนักศึกษาด้านยานยนต์ T-TEP ครั้งที่ 18
Created by bocadmin on 12/12/2012 11:12:00 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันทักษะฝีมือนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ T-TEP (Toyota Technical Education Program) ครั้งที่ 18


การแข่งขันทักษะฝีมือนักศึกษาด้านยานยนต์ T-TEP (T-TEP Student Skill Contest) ครั้งที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันทักษะฝีมือนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ T-TEP (Toyota Technical Education Program) ครั้งที่ 18 ใน 3 ประเภทการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย ช่างบริการรถยนต์ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ และช่างซ่อมสีรถยนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาด้านการบริการงานช่างเทคนิคและงานช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
print
rating
  Comments