รายละเอียดข่าว

อาชีวะจับมือขนส่งจัดกิจกรรม"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"
Created by bocadmin on 12/13/2012 3:39:08 PM

สอศ. จับมือขนส่ง จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ 2556"


วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในการจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ 2556" โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 250 จุด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยมีครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ให้บริการเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง และเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

อาคม : ภาพ/ข่าว

กลุ่มบริหารงานทั่วไป : สำนักความร่วมมือ

          

print
rating
  Comments