รายละเอียดข่าว

สถานศึกษา สอศ.ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 15
Created by bocadmin on 12/20/2012 4:53:01 PM

สถานศึกษาสังกัด สอศ. ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ 15 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต จ.นครปฐม


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 15/2555 และรับมอบอุปกรณ์การส่งเสริมการศึกษา เครื่องยนต์ฮอนด้า เวฟ110 ไอ ระบบหัวฉีด จำนวน 5 เครื่อง ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ซึ่งการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 15 นี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 แห่ง  โดยครั้งนี้ได้จัดการแข่งขัน ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำหรับการแข่งขันในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะ และพัฒนาฝีมือในการประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : อาคม/กลุ่มบริหารงานทั่วไป/สำนักความร่วมมือ

print
rating
  Comments