รายละเอียดข่าว

การดาวน์โหลดป้ายไวนิลหน้าเต็นท์กิจกรรม"ทำความดีเพื่อพ่อ"
Created by bocadmin on 10/20/2016 3:23:39 PM


สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพสำหรับจัดทำป้ายไวนิลติดหน้าเต็นท์ในกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"

ได้จากข้างล่างนี้

หมายเหตุ : 1. สำหรับไฟล์ JPEG สามารถนำไปจัดพิมพ์ได้เลย

                 2. สำหรับไฟล์ AI มีค่าความละเลียดของภาพสูงกว่าไฟล์ JPEG

print
rating
  Comments