รายละเอียดข่าว

พรัอมปฏิบัติการแล้วกับศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ปีใหม่ 2556
Created by bocadmin on 12/21/2012 3:43:14 PM

สอศ.เปิดแถลงข่าวแล้วกับโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2556 โดย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดแถลงข่าวแล้วกับโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2556  โดยนายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซึ่งการให้บริการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ 2556 จะให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี และมีศูนย์บริการตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556  จำนวน 250 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง  เช่น การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์  การตรวจระดบน้ำ น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค  ตรวจระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ เช็คลมยาง และอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  โดยถือว่าเป็นสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้มีจิตอาสาที่ดีต่อการให้บริการสังคมเป็นอย่างดี

 

 

print
rating
  Comments