รายละเอียดข่าว

สำนักความร่วมมือ ฉลองรับปี 2556
Created by bocadmin on 1/3/2013 10:06:44 AM

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 สำนักความร่วมมือ ไ้ด้จัดงานเลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ " 


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 สำนักความร่วมมือ ไ้ด้จัดงานเลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ " ภายในสำนักงาน บรรยากาศดูได้จากความสนุกสนานที่ฟ้องจากภาพด้านล่าง
print
rating
  Comments