โครงการความร่วมมือ

 
ลำดับ
ชื่อโครงการ ชื่อสถานประกอบการ

1

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประสบการณ์นักการขาย บริษัท ไออาร์บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 75/65 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เอกชน

2

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประสบการณ์นักการขาย บริษัท บี.เอช.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1783/91 อาคารพี.เค.แมนชั่น ซอยลาดพร้าว 35/2 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

3

โครงการความร่วมมือฝึกอบรมบาร์เทนเดอร์และการผสมเครื่องดื่ม บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด 17-18 ปาร์ควิง อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

4

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 2991/8 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

5

โครงการความร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น32 โซน C ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 องค์กร

6

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนากำลังคน ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ถนนพัฒนาการ กทม. 1025 โทรศัพท์ 02 3201453 กรุงเทพฯ และ SAITLAND INVESTMENT (BJ) RMA 16 DACHENG INTL. CENTRE, 78 Middle Rd., East Ring Rd., Chaoyang 100075, Beijing (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กรระหว่างประเทศ

7

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 999/9 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

8

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ The Center for Professional Assessment (Thailand) 54 อาคาร BB Building ชั้น 19 ห้อง 1907 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

9

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

10

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพเสริมสวย Kuron Corporation Limited 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

11

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ZOA Refugee Care 9/243 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กรระหว่างประเทศ

12

โครงการความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

13

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี บริษัท พี.เอส.พี. ไฟเบอร์เทค จำกัด 61/2 หมู่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

14

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด 1 ถนน ไอ -1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ.ระยอง (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

15

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) 498/997-999 ชั้น 8 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

16

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนากำลังคน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น27 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

17

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

18

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนระดับทักษะฝีมือนานาชาติ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก กทม.10110 กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กทม. 10300 รัฐและเอกชน

19

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10230 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กรระหว่างประเทศ

20

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวย เครือข่ายพันธมิตรเสริมสวยนานาชาติ 56 ซอยบพิตรพิมุข ถนนจักวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

21

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 รัฐ

22

โครงการความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสปา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

23

โครงการความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

24

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประเภทวิชาคหกรรม บริษัท วีน จำกัด 4236/218-222 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

25

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

26

โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี บริษัท โทริเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

27

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 582/18-22 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

28

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา EBONYI STATE UNIVERSITY Abakaliki Nigeria P.M.B.053 องค์กรระหว่างประเทศ

29

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนามตรฐานวิชาชีพเสริมสวย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กร

30

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวย สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย 1/3-4 ถนนราชวิถี แขวง/เขตราชเทวี กทม. 10300 (กลุ่มความร่วมมือ 3) องค์กร

31

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 75/32 ชั้น12 อาคารริชทอน สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กร

32

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น12 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110 (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

33

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาชอย 12 ถนนพญาไท กทม. 10330 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กรระหว่างประเทศ

34

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท แมคไทย จำกัด 97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริ ชั้น5 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

35

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ จำกัด 555 แขวง/เขตคลองเตย กทม.10260 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

36

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด 1 แครฟอร์จูนเฮ้าส์ ชั้น 27 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม.10400 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

37

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

38

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

39

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างประสบการณ์นักการขาย บริษัท ชุณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 227 ถนนประชาราษฎาร์สาย 1 แขวบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

40

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท เชสเตอร์ฟูดส์ จำกัดและ บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 1 อาคาร ซี.พ๊.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 แขวง/เขตดินแดง กทม.10400 (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

41

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท สตาร์โฮลดิงส์ จำกัด 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

42

โครงการความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด 306 ชั้น5-8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. (กลุ่มความร่วมมือ 3) เอกชน

43

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด 1093/164 อาคารเว็นทรัลซิตี้ทาวเอวร์ ชั้น 33 แขวง/เขตบางนา กทม.10260 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

44

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. เอกชน

45

โครงการความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาสปา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 (กลุ่มความร่วมมือ3) รัฐ

46

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) 119 อาคารธาราสาทร ชั้น17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สามร กทม. 10120 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

47

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 979 ถนนพหงโยธิน แขวงสามเสนใน ชั้น14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กทม. (กลุ่มความร่วมมือ4) รัฐและเอกชน

48

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการอาชีวศึกษาประเทศไทย Institute of APEC Collaborative Education (IACE) 30 ถนนจังเจียนดง เขตเยียมเจียนกุ เมืองปูซาน 609-375 สาธารณรัฐเกาหลี องค์กรระหว่างประเทศ

49

โครงการ กฟน.รวมพลังคนพันธ์อาร์ ปลูกป่าชายเลนปีที่ 3 การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 (กลุ่มความร่วมมือ 4) รัฐ

50

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค 89 หมู่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 เอกชน

51

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ บริษัทไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เลขที่ 795 อาคารซันโย ชั้น 3-4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10400 เอกชน

52

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 (เอกชน) เอกชน

53

โครงกาตความร่วมมือทางวิชาการ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตกทม. 10900 เอกชน

54

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (ฉบับเพิ่มเติม) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 25 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เอกชน

55

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ (B&P T-TEP) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 25 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เอกชน

56

โครงการความร่วมมือเรื่องการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุมิพล จำกัด รัฐและเอกชน

57

โครงการจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐ

58

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตทวีพัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (http://www.snpfood.com) (กลุ่มความร่วมมือ 4) เอกชน

59

โครงการวิจัยและพัฒนา "การจัดการคุณภาพระบบการอาชีวศึกษา" อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (http://www.trf.or.th) (กลุ่มความร่วมมือ 4) รัฐ

60

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (http://www.nrct.go.th) (กลุ่มความร่วมมือ 4) รัฐ

61

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (http://www.nanotec.or.th) (กล่มความร่วมมือ 4) รัฐ

62

โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (www.thairice.org) (กลุ่มความร่วมมือ 4) มูลนิธิ

63

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 142 ชั้น 15 อาคารทูแปซิฟิค เพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เอกชน

64

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 รัฐ

65

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารเอ ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 รัฐ

66

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 รัฐ

67

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้พำนักในศูนย์พักพิง ADRA ประเทศไทย ยูนิต1 เอ อลีน่าการ์เด้น เลขที่ 178/109 เวิล์ดคลับแลนด์ ซอย4 ต.หนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 องค์กร

68

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 147 พระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เอกชน

69

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(Tesco Lotus) 629/1 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 เอกชน

70

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา สมาคมโรงแรมไทย 203-209/3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200(กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กร

71

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนากำลังคน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 (กลุ่มความร่วมมือ3) องค์กร

72

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ชั้น 6-7 เซ็นทรัล พลาซา ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (กลุ่มความร่วมมือ3) เอกชน

73

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา บริษัท ยำแซ่บ จำกัด เลขที่ 14 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 เอกชน

74

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || เอกชน

75

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || เอกชน

76

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

77

รัฐ

78

รัฐ

79

รัฐ

80

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

81

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || เอกชน

82

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

83

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

84

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

85

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร

86

||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || ||Hack By Ashiyane Digital Security Team || angola was Here || องค์กร
    โครงการจัดทำความร่วมมือทั้งหมด 86 โครงการ