รายละเอียดข่าว

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC - 32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
Created by bocadmin on 30/4/2561 13:46:13


สำนักความร่วมมือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC - 32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ตามเอกสารดาวโหลดน์ข้างล่างนี้

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com