รายละเอียดข่าว

เอกสารประกอบการประชุมเลขา อ.กรอ.อศ. ในวันที่ 22 พ.ค. 2561
Created by host on 30/5/2561 16:20:59


เอกสารประกอบการประชุมเลขา อ.กรอ.อศ. ในวันที่ 22 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ ประกอบด้วย 

 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com