รายละเอียดข่าว

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ความร่วมมือกับ กฟผ. ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
Created by bocadmin on 6/6/2561 11:32:47


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือกับ กฟผ. ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com