รายละเอียดข่าว

การสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
Created by bocadmin on 16/8/2561 17:50:46


     สำนักความร่วมมือ ขอเชิญครู อาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานศึกษากับบริษัท ทั้งนี้ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครผ่านทางแบบสอบถามตามลิ้งค์ 

http://goo.gl/forms/gNJ2fFNRNKpYaQSh2

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com