รายละเอียดข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามร่วมกับกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
Created by bocadmin on 27/3/2562 14:49:55


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฃ่างอุตสาหกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com