รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบข้อมูลศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในระบบรายงานผลกิจกรรมอาชีวะอาสาและแอปพลิเคชั่น "อาชีวะอาสา"
Created by on 5/4/2562 17:16:36

ลิงค์ระบบรายงานผลกิจกรรมอาชีวะอาสา

 


   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้สำนักความร่วมมือดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และมอบให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทีมครู และนักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการประชาชนและตรวจสภาพรถทุกประเภท “ฟรี” โดยให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ในศูนย์อาชีวะอาสาทั่วประเทศ จำนวน ๒๕๕ จุดบริการ ทั้งนี้ สำนักความร่วมมือได้พัฒนาระบบรายงานผลกิจกรรมอาชีวะอาสาและแอปพลิเคชั่น "อาชีวะอาสา" สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานและค้นหาพิกัดจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ สถานศึกษาที่ร่วมดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 สามารถดาวโหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบโครงการ ดังแนบด่านล่างนี้ 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com