รายละเอียดข่าว

สอศ.ประชุมร่วมการบินไทย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
Created by bocadmin on 11/6/2563 10:54:29


สอศ.ประชุมร่วมการบินไทย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ดร.อธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษา สอศ. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาด้านทวิภาคี ประธาน กรอ.อศ. และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรระหว่าง สอศ.กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพด้านช่างอากาศยาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 348 อาคาร 6 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com