รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะ เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
Created by bocadmin on 11/6/2563 11:05:36


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และคณะ เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร กสท. บางรัก กรุงเทพฯ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com