รายละเอียดข่าว

สอศ.ลงนามเพิ่มทักษะด้านเคริ่องปรับอากาศ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามร่วมกับนายภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้
Created by bocadmin on 15/6/2563 13:26:58


สอศ.ลงนามเพิ่มทักษะด้านเคริ่องปรับอากาศ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามร่วมกับนายภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจึดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการและการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการตณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com