รายละเอียดข่าว

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
Created by bocadmin on 22/7/2563 15:08:08


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมงนามเป็นสักขีพยานกับนายประกรรษ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com