รายละเอียดข่าว

สอศ.ลงนามความร่วมมือ SCG นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ กับ คุณวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนินิะเอสซีจี
Created by bocadmin on 20/8/2563 17:21:56


สอศ.ลงนามความร่วมมือ SCG นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ กับ คุณวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนินิะเอสซีจี และนายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ลงนามเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com