รายละเอียดข่าว

นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bocadmin on 25/8/2563 10:51:16


นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประสานการจัดประชุม พร้อมเชิญสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com