รายละเอียดข่าว

อาชีวะลงนามBTS เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
Created by bocadmin on 28/8/2563 17:35:09


อาชีวะลงนามBTS เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มรถไฟความเร็วสูงและระบบราง โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ลงนามเป็นพยาน ร่วมกับนายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com